สมัครขอเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ และรับบริการ Credit Term

คุณสมบัติในการรับสิทธิ

  • มีประวัติการซื้อสินค้าโดยการจ่ายเป็น “เงินสด” ไปแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง

  • กรุณากรอกข้อมูล